Všeobecné informace


 

Partner konference

Místo konání
Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brno.

Doprava k místu konání

Mapka místa konání je umístěna zde.
Cestující MHD: autobusová linka č. 52, pro vyhledání spoje doporučujeme použít služby
 http://www.jrbrno.cz/L52_S2_Z36_P1

Certifikáty
Konference bude ohodnocena kredity ČLK, Komory vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví a Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků ČR dle platných předpisů. Certifikáty budou vydávat registrující osoby po ukončení konference.

Registrace účastníků
29. dubna 2015     08.00 – 14.00 hod
30. dubna 2015     09.00 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.

Konferenční materiály
Program konference vč. sborníku abstrakt, konferenční set a jmenovka.

Oběd
Obědy formou menu zajistí zájemcům organizátor akce v hotelové
restauraci, cena a´ Kč 130,–. Zájemce o bezmasé jídlo žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.

Společenský večer
Společenský večer formou rautu se koná dne 29. dubna 2014 v hotelu Myslivna.

Doprovodná výstava firem
Doprovodná výstava firem bude probíhat po celou dobu konání konference.
V prostorách doprovodné výstavy bude umístěno občerstvení pro účastníky a posterová sekce.