POZVÁNKA (pdf)

 

 

Partner konference

Vážené dámy a pánové,
 

dovolte, abych Vás jménem svým, ale i jménem programového výboru, co nejsrdečněji pozvala k účasti na VI. mezinárodní konferenci „Bioimplantologie 2015“, která se koná ve dnech 29. – 30. dubna 2015 v hotelu Myslivna v Brně.

Hlavními tématy letošního ročníku jsou „Kmenové buňky, Nové materiály pro bioimplantologii a tkáňové inženýrství, Seeding buněk, jejich růst a transformace, Klinická aplikace tkání a buněkí a v neposlední řadě Legislativa a systém kvality“. Našim cílem je uspořádat vědeckou konferenci a zároveň i přátelské setkání, kde informace o novinkách a trendech budou diskutovány nejen v rámci odborných sekcí, ale i formou panelových diskuzí.

Spolu s programovým výborem věříme, že Vás tematické zaměření konference zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností a aktivitou ke kvalitnímu programu konference což významně přispěje k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci.

 


                                           Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi


MUDr. Barbara Kubešová
za programový výbor konference