Programový výbor


 

Partner konference

Vědecký výbor

prof. RNDr. Josef Jančář, CSc.
Fakulta chemická, ústav chemie materiálu VUT v Brně

Doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.
Hematologicko-onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň

MUDr. Petr Vališ, Ph.D.
Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Barbara Kubešová
Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP

 

Organizační výbor

MUDr. Barbara Kubešová

Ing. Richard Klimovič

Drahomíra Procházková