Předběžný program

 

Partner konference

Středa 29. dubna 2015

  8.00 – 11.00 hod

Registrace účastníků

  9.00 – 9.15 hod

Zahájení konference
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc.

  9.15 – 10.30 hod

Přednáškový blok I.
Předsednictvo: Prof. J. Jančář, CSc., doc.Ing. L. Vojtová Ph.D.

 

Pokud je kolagen odpověď, tak jaká je otázka?

Suchý T.1,2, Šupová M.1, Klapková E.3, Verdánová M.4,5, Sauerová P.6, Sucharda Z.1, Pokorný M.7, Mikeš P.8, Rýglová Š.1, Žaloudková M.1, Braun M.1, Horný L.2, Hubálek Kalbáčová M.5,6,9, Ballay R.10

Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, ÚSMH, AV ČR, v.v.i., Praha1

Laboratoř biomechaniky, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, FS ČVUT v Praze2

Ústav lékařské chemie a klinické biochemie, 2. LF UK a FN v Motole, Praha3

Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK v Praze4

Ústav dědičných metabolických poruch, 1. LF UK v Praze5

Biomedicínské centrum LF v Plzni, UK v Praze6

Contipro Biotech, s.r.o., Dolní Dobrouč7

Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů, TU Liberec8

Ústav histologie a embryologie LF v Plzni, UK v Praze9

I. Ortopedická klinika, 1. LF UK a FN v Motole, Praha10

3D Stereoskopická analýza skafoldů pro tkáňové inženýrství

Žídek J., Vojtová L., Abdel-Mohsen A.M., Chmelík J., Zikmund T., Brtniková J., Jakubíček R., Zubal L., Jan J., Kaiser J.

Středoevropský technologický institut VUT v Brně

Nový způsob zpracování atellokolagenu

Zubal L., Bonani W., Migliaresi C., Vojtová L.

Středoevropský technologický institut VUT v Brně

New Medical Fibers: Preparation, Characterization and Medical Applications

Abdel-Mohsen A.M., Abdel-Rahman R.M., Votjtová L., Jančář J.

Středoevropský technologický institut VUT

Biodegradabilní elastické polyuretanové filmy pro medicínské aplikace

Kupka V., Vojtová L., Jančář J.

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická

Biookluzivní krytí defektů u syndromu diabetické nohy

Navrátil K., Sixta B.

Diskuze

10.30 – 11.00 hod

Coffee break

11.00 – 12.30 hod

Přednáškový blok II.
Předsednictvo: L. Wolfová,Ph.D., Mgr. K. Pilařová

 

Vylepšení infiltrace buněk do nanovlákenného tkáňového nosiče připraveného metodou centrifugačního zvlákňování

Rampichová M.1,2, Buzgo M.1,2, Prosecká E.2, Amler E.1,2

Ústav experimentální medicíny AVČR, v.v.i., Oddělení tkáňového inženýrství, Praha1

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT, Buštěhrad2

Hydrogely na bázi kys. hyaluronové a možnosti jejich využití v tkáňovém inženýrství

Wolfová L., Pravda M., Bystroňová J., Ščigalková I., Velebný V.

Contipro Biotech

Adheze a růst endotelových buněk na PEO funkcionalizovaném biomimetickými oligopeptidy

Musílková J.1, Novotná K.1, Kotelnikov I.2, Proks V.2, Bačáková L.1

Fyziologický ústav AV ČR1

Ústav Makromolekulární chemie AV ČR2

Drawing: příprava scaffoldů pro tkáňové inženýrství

Pilařová K.1, Jenčová V.1, Stanislav L.2, Horáková J.1, Mikeš P.1, Lukáš D.1

Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů, Technická univerzita v Liberci1

Katedra aplikované kybernetiky, Technická univerzita v Liberci2

Mikro a nano vlákenné materiály s 3D strukturou

Jenčová V., Pilařová K., Horáková J., Modrák M., Chvojka J., Erben J.

Technická Univerzita v Liberci

The Biofilm Formation on Conducting Polymer Polyaniline

Mikušová N.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Diskuze

12.30 – 13.30 hod

Oběd

13.30 – 15.00 hod

Přednáškový blok III.
Předsednictvo: Mgr.E. Filová, Ph.D., L. Himmlová

 

Adhesion, Growth, and Differentiation of Endothelial Cells on Albumin/Heparin Assemblies with FGF-2

Filová E.1, Kumorek M.2, Kubies D.2, Houska M.2, Kasoju N.2, Mázl Chánová E.2,
Matějka R.1,3,4, Krýslová M.1, Bačáková L.1, Rypáček F.2

Department of Biomaterials and Tissue Engineering, Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Prague1

Department of Biomaterials and Bioanalogous Systems, Institute of Macromolecular Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic v.v.i., Prague2

Department of Medical Biophysics and Informatics, Third Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague3

Department of Biomedical Technology, Faculty of Biomedical Engineering, Czech Technical University in Prague, Kladno4

Modification of polyurethane nanofiber layers by biologically active substances and study of their biocompatibility

Michliková M.1, Dragúňová J.2, Hnátová M.1, Perďochová D.1; Bakoš D.1

Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia1

Department of Burns and Reconstructive Surgery, Faculty of Medicine, Comenius University, Bratislava, Slovakia2

Effect of Bio-ceramic Nano-powders on Human MG-63 Osteoblast-like Cells

Marková M.1, Filová E.1, Job N.L.M. der Kinderen2, Sucharda Z.3, Šupová M.3, Balík K.3, Bačáková L.1, Suchý T.3,4

Department of Biomaterials and Tissue Engineering, Institute of Physiology, The Czech Academy of Sciences, Vídeňská 1083, 14220 Prague, Czech Republic1

Rijksuniversiteit Groningen, Netherlands2

Department of Composite and Carbon Materials, Institute of Rock Structure and Mechanics, The Czech Academy of Sciences3

Laboratory of Biomechanics, Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, Faculty of Mechanical Engineering, CTU in Prague4

Porovnání produkce cytokinů imunokompetentními buňkami, HMSC-bm a SaOS-2 kultivovaných na alginátových površích dopovaných Ca/P.

Himmlová L., Kubies D., Bártová J., Vandrovcová M., Filová E., Bačáková L.
1. LF UK Praha

Růst buněk linie H441 na modifikovaných želatinových nanovláknech

Jurtíková V., Švachová V., Vojtová L., Hampl A.
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Ústav histologie a embryologie

Minerva-Biolabs – prevence, detekce a eliminace kontaminace Mycoplasmou v buněčných kulturách

Lukeszová L., Pauk A.

Bio-Consult Laboratories spol. s r.o.

Cell Therapy: Disposable Cell Expansion Technologies

Nagels H.

Cellab GmbH, Germany

Diskuze

15.00 – 15.30 hod

Coffee break

15.30 – 17.00 hod

Přednáškový blok IV.
Předsednictvo:  MUDr.H. Zelenková,Ph.D.,
                             doc. MUDr. R. Šmucler, CSc.

 

TAR SYNDROM

Kuklík M.1,2, Mařík I.3

Genetická ambulance, Praha1

Oddělení molekulární endokrinologie a lékařské genetiky,
Endokrinologický ústav, Praha2

Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu, Praha3

Terapeutické riešenie rozsiahleho dekubitu v oblasti os occipitale a os parietale

Zelenková H.

SANARE spol. s r.o.

Porovnání dvou rozdílných metod izolace autologních mononukleárních buněk kostní dřeně při léčbě kritické končetinové ischemie u diabetiků

Dubský M.1, Jirkovská A.1, Bem R.1, Pagacova L.1, Fejfarova V.1, Němcová A.1, Syková E.2,

Centrum diabetologie, IKEM, Praha 2,Ústav experimentální medicíny, Akademie věd ČR, Praha1

Institut klinické a experimentální medicíny2

Vliv negativního tlaku při liposukci na růst a osteogenní diferenciaci kmenových buněk lidské tukové tkáně

Bačáková L.1, Kročilová N.1, Havlíková J.1, Pařízek M.1, Motarjemi H.2, Molitor M.2

Fyziologický ústav Akademie věd České republiky1
Klinika plastické chirurgie, Nemocnice Na Bulovce2

Od PRP k PRF. 20 let osobních zkušeností s klinickým využitím ve stomatologii.

Šmucler R.

Univerzita Karlova, Asklepion

Nová metódaprípravyacelulárnejalodermy

Dragúňová J.1, Babál P.2, Koller J.1, Cucorová V.1

Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Bratislava1

Ústav patologickejanatómie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava2

Od Prekliniky do GMP
Beranová K.
BARIA

Diskuze

  17.00 – 18.00 hod

Volební schůze výboru BIOS
Členská schůze BIOS

  20.00 – 24.00 hod

SPOLEČENSKÝ VEČER

   

Čtvrtek 30.dubna 2015

  9.00 – 10.30 hod

Přednáškový blok V.
Předsednictvo: doc.MUDr.D. Lysák, Ph.D., MUDr.P. Vališ, Ph.D.

 

Vliv dlouhodobé kryokonzervace na vlastnosti hemopoetických kmenových buněk pro autologní transplantaci - retrospektivní validační studie

Lysák D.1, Holubová M.1, Vlas T.3, Miklíková M.2, Jindra P.1

Hematologicko-onkologické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň1

Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni, Univerzita Karlova2

Ústav imunologie, Fakultní nemocnice Plzeň3

Adheze a růst kmenových buněk tukové tkáně na kovových materiálech vyvíjených pro kostní implantáty

Kročilová N.1, Pařízek M.1, Motarjemi H.2, Molitor M.2, Gabor R.3, Bačáková L.1

Fyziologický ústav Akademie věd České republiky1

Klinika plastické chirurgie, Nemocnice Na Bulovce2

Divize Laboratoře a zkušebny VÚHŽ a.s., Laboratoř chemická a radioizotopová3

Zhodnocení efektu lokální aplikace humánních mononukleárních buněk kostní dřeně, mesenchymálních buněk kostní dřeně a mesenchymálních buněk z tukové tkáně na proces hojení rány v potkaním modelu

Bém R., Dubský M., Kříž J., Kočí Z., Turnovcová K., Němcová A., Kubinová Š., Fejfarová V., Syková E., Jirkovská A.

IKEM

Kadaverozní BTB štěp v řešení rekonstručních operací na kolenním kloubu

Vališ P., Rouchal M., Otaševič T., Maršálek M.

Ortopedická klinika, Fakultní nemocnice Brno

Řešení nestability CKP ramenního kloubu užitím allogenní Achillovy šlachy

Rouchal M., Vališ P., Burda J.

Ortopedická klinika FN Brno

Larvoterapie,

Čech R.

Nemocnice Jihlava

Diskuze

10.30 – 11.00 hod

Coffee break

11.00 – 12.30 hod

Přednáškový blok VI.
Předsednictvo: MUDr. M.Pirkl, Mgr. M. Holubová

 

Úskalí a výzvy v problematice cévních náhrad

Pirkl M.

Pardubická nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Testování biodegradabilních polyesterů pro maloprůměrové cévní náhrady

Horáková J., Klápšťová A., Novák P., Pavlíková T., Šaman A., Ackermann M., Mikeš P.

Technická univerzita v Liberci

Vliv re-kultivace a přítomnosti interleukinu 2 na cytotoxický potenciál kryokonzervovaných NK buněk

Monika Holubová1, Michaela Miklíková2, Pavel Jindra3 a Daniel Lysák1

Hematologicko-onkologické oddělení, FN Plzeň1

Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni, Univerzita Karlova2

Český národní registr dárců kostní dřeně, Plzeň3

Cell-free tissue engineering based on drug delivery enhancement of regeneration

Buzgo M., Rampichová M., Prosecká E., Micková A., Plencner M., Filová E., Amler E.

2.LF UK

Diskuze

12.30 – 12.40 hod

Závěr konference

12.40 – 14.00 hod

Oběd

   

POSTEROVÁ SEKCE

Možnosti a perspektiva testování arytmogenicity nových léků na kardiomyocytech odvozených z lidských embryonálních kmenových buněk

Nalos R., Varkevisser R., MKB. Jonsson, MJC. Houtman, JD. Beekman, R. van der Nagel, MB. Thomsen, G. Duker, P. Sartipy, TP. de Boer, M. Peschar, MB. Rook, TAB. van Veen, MAG. van der Heyden and MA. Vos

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni

Reprogramming plasmids for generation of induced pluripotent stem cells.

Pokorná D., Pírková P.

Výzkumný ústav živočišné výroby

Hydrogely z přírodního polysacharidu Gum Karaya pro regeneraci měkkých tkání

Poštulková H., Nedomová E., Vojtová L., Jančář J.

CEITEC VUT

Adhesion, Proliferation and Migration of Fibroblasts on Conducting Polyaniline

Rejmontová P.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Cultured native cardiac myocytes and induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes from patients with Fabry disease Comparative morphological study of mitochondria

Sládková J.1 ,Rybová J.2, Dobrovolný R.2 ,Hyliš M.4, Martínek J.5, Jelinková S.6, Pesl M.6,7, Pribyl J.8, Hansíkova H.1, Zeman J.1

Department of Pediatrics and Adolescent Medicine, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital in Prague1

Institute of Inherited Metabolic Disorders, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital in Prague2

Institute of Pathology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital in Prague3

Laboratory of Electron Microscopy, Faculty of Science, Charles University in Prague, Institute of Embryology and Histology, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital in Prague5

Department of Biology, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno6

ICRC, St. Anne´s University Hospital, Brno7

CEITEC, Masaryk University, Brno8

Hořčík, inovativní biodegradabilní materiál pro využití v implantologii.

Vrbová R.1, Vlčák P.2, Himmlová L.1, Podzimek Š.1

Stomatologická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze1

Ústav fyziky, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze2

Vylepšení infiltrace buněk do nanovlákenného tkáňového nosiče připraveného metodou centrifugačního zvlákňování

Rampichová M.1,2, Buzgo M.1,2, Prosecká E.2, Amler E.1,2

Ústav experimentální medicíny AVČR, v.v.i., Oddělení tkáňového inženýrství, Praha1

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT, Buštěhrad2

Laboratoř buněčné regenerativní medicíny - Možnosti nové spolupráce

Vištejnová L., Miklíková M., Zímová I., Králíčková M.

Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze