Informace pro přednášející

 

Partner konference

 

 

Důležitá data

Ukončení registrace k aktivní účasti

13. 3. 2015

Vyrozumění o přijetí příspěvku obdržíte nejpozději do

20. 3. 2015

Konferenční technika
   Dataprojektor
   PC
   Bezdrátová myš vč. laserpointu
   Náhledový monitor
Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu přestávek.

Prezentace
Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.

Posterová sekce
Bude umístěna v prostorách doprovodné výstavy a foyer. Poster formát A0.